saules kredits logo

Mērķis – radīt vislabākos nosacījumus klientiem, t.i. tādus, kas pilnībā apmierinātu viņu vēlmes un vajadzības un maksimāli atbilstu katra indivīda finansiālajām iespējām. Iespējamā kredīta lieluma aprēķināšana notiek stingri saskaņā ar Patērētāju Tiesību Aizsardzības Centra rekomendācijām. Klientiem, kas atkārtoti vēlas izmantot Sauleskredits.lv pakalpojumus, tiek piedāvāta samazināta procentu likme un izdevīgāki kredītnosacījumi. Bezmaksas konsultācijas finanšu jautājumos.

Sauleskredits.lv ir viena no viszemākām procentu likmēm nebanku kreditēšanas sektorā. Citās kredītiestādēs esošo kredītsaistību dzēšanas iespēja. Individuāla pieeja katram klientam. Kredīta saņemšanas iespēja pat tad, ja jums ir jau citas kredītsaistības, bet nav negatīvas prakses. Pirmstermiņa kredītsaistību dzēšanas iespēja bez papildnosacījumiem. Izdevīgāki nosacījumi katra nākamā kredīta noformēšanai. Kredīta brīvdienu iespēja ar stingri noteiktiem termiņiem individuālajos gadījumos neparedzētās situācijās. Elastīgi maksājumi – ikmēneša maksājuma lielumu izvēlies pats